O nas

Zakład Radioterapii składa się z trzech Pracowni: Teleradioterapii, Brachyterapii, Fizyki Medycznej oraz Oddziału Klinicznego Radioterapii. Przy Zakładzie funkcjonuje Poradnia Radioterapii. Działamy w obrębie wieloprofilowego szpitala publicznego, w którym pacjent ma dostęp do lekarzy wszystkich specjalności. Zakład Radioterapii współpracuje z innymi oddziałami szpitala w celu zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Współpraca ta polega m.in. na konsultacjach międzyoddziałowych, konsyliach czy opracowywaniu wspólnych algorytmów diagnostyczno-leczniczych.
Oferujemy kompleksową opiekę nad pacjentem od kwalifikacji do radioterapii, poprzez proces leczenia napromienianiem do badań kontrolnych w okresie obserwacji po zakończonym leczeniu onkologicznym.
Dotychczas WIM posiadał znakomicie działający oddział onkologii klinicznej o renomie naukowej uznanej w Polsce i na świecie. Możliwe było leczenie operacyjne nowotworów we wszystkich umiejscowieniach. Jednak pacjenci operowani w WIM z powodu nowotworów lub otrzymujący chemioterapię, byli kierowani do ośrodków radioterapii poza szpitalem.
Uruchomienie Zakładu Radioterapii w szpitalu na Szaserów pozwoli na przeprowadzenie całego procesu leczenia onkologicznego w jednym miejscu, co zapewne zwiększy komfort pacjenta oraz podniesie jakość oferowanego leczenia onkologicznego.
Wielodyscyplinarne podejście do choroby nowotworowej od rozpoznania poprzez cały proces leczenia jest obecnie standardem opieki onkologicznej i dzięki powstałemu ośrodkowi radioterapii możemy takie podejście pacjentowi zapewnić.