Wyposażenie

Zakład wyposażono w nowoczesną aparaturę do radioterapii gwarantującą komfort oraz pełne bezpieczeństwo procesu leczenia. Wymienić warto:
* trzy, wysokiej klasy, przyspieszacze do napromieniania Versa HD (Elekta), posiadające  system trójwymiarowego i czterowymiarowego obrazowania,  zrobotyzowany stół 6D; kolimator 160-listkowy o grubości listka 5 mm, co pozwala na bardzo precyzyjne leczenie oraz obrazowanie pacjenta w czasie rzeczywistym;
* system do planowania Monaco z najnowocześniejszym algorytmem liczenia dawki Monte Carlo, pozwalający na uzyskanie rozkładu dawki o najwyższym stopniu wiarygodności;
* 64-rzędowy tomograf komputerowy GE Discovery RT wykorzystywany do planowania wszystkich technik radioterapii, w tym z planowaniem 4D (we wszystkich fazach oddechowych);
*system zarządzania radioterapią Mosaiq, w pełni zintegrowany ze szpitalnymi systemami zarządzania, co pozwala na szybki dostęp do informacji o pacjencie;
*aparat do brachyterapii HDR Flexitron (Nucletron, Elekta) ze źródłem Ir-192, powalający na wykonywanie wszystkich technik brachyterapii;
*Systemy planowania Zakładu są zintegrowane z wszystkimi rodzajami obrazowania dostępnymi w Wojskowym Instytucie Medycznym (PET-CT, MRI).