Podstawowe informacje

Radioterapia jest, obok chirurgii, metodą miejscowego leczenia nowotworów. Do niszczenia nowotworu wykorzystuje promieniowanie jonizujące:
* ze źródła znajdującego się na zewnątrz pacjenta (teleradioterapia)
lub
* ze źródła umieszczanego wewnątrz ciała pacjenta w bezpośrednim kontakcie z narządem, który jest leczony (brachyterapia).
W Zakładzie Radioterapii WIM stosowane są oba typy leczenia.